วันพฤหัส 19 ตุลาคม 2017

เทคโนโลยี

ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างก้าวกระโดด และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ทำให้รัสเซียหันกลับไปพัฒนาโครงการที่เคยปิดตัวลงอย่าง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ” ซึ่งตอนนี้เรือโรงไฟฟ้ากำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง และบริษัทผลิตพลังงานก็มีกำหนดบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้ และหลายประเทศกำลังให้ความสนใจ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ” เป็นการต่อยอดจากความต้องการพัฒนาแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับพื้นที่ธุรกันดาร ที่การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องยากลำบากและสิ้นเปลือง ตัวอย่างพื้นที่ธุรกันดารที่เข้าถึงยาก เช่น หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ทะเลทรายแห้งแล้งในตะวันออกกลาง เขตขั้วโลกเหนือในแคนาดา พื้นทุรกันดารในชิลี และเขตอากาศหนาวรุนแรงในรัสเซีย แนวคิดเรื่องแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ขนาดเล็กและขนาดกลางถูกพูดถึงครั้งแรกในช่วงต้นของยุคนิวเคลียร์โซเวียต และมีนักวิทยาศาสตร์โซเวียตออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้เองด้วยตีนตะขาบ 4 เส้น พร้อมกับการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ แต่โครงการทั้งสองยุติลงเพราะไม่มีแนวโน้มที่จะสำเร็จ เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บวกกับประสบการณ์ของรัสเซียในการรควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สั่งสมมานาน จึงมีความพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบลอยน้ำอีกครั้ง...

วีดีโอคลิปวันนี้

video